Menu

مشخصات سبکدانه های موجود در ایران

brutal Beton Article

الف- سنگ پا: سنگ پا قدیمی ترین سبکدانه ای است که مورد استفاده بشر قرارگرفته است. این سنگ در اثر ورود مواد مذاب آتشفشانی به مخازن آب دریاها و دریاچه ها و سردشدن سریع ایجاد می شود. رنگ این سبکدانه ها سیاه، خاکستری روشن و قهوه ای تیره است. به دلیل سرد شدن سریع مواد مذاب آتشفشانی حباب های نبستا درشتی در این سنگدانه ها وجود دارد که بعضا به هم پیوسته می باشند و تا سطح سنگدانه امتداد یافته اند.

وزن مخصوص خشک ظاهری این سبکدانه ها در حدود 500 تا 800 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. معادن نسبتا بزرگی از این مصالح در قروه کرمانشاه وجود دارد

ARTICLE

ب- پوکه معدنی یا پومیس:

این سنگ به رنگ سفید مایل به زرد تا خاکستری روشن است و در اثر انباشته شدن خاکستر های آتشفشانی و آهسته سرد شدن آن ها همراه با انبساط ناشی از حباب های به وجود آمده توسط بخار و گازهای موجود درآن به وجود می آید. معادن غنی پومیس ایران در اردبیل، آذربایجان شرقی و به خصوص بستان آباد تبریز، قروه کرمانشاه، دامنه های البرز، کرمان و سیستان و بلوچستان وجود دارد. وزن مخصوص خشک ظاهری این سبکدانه ها در حدود 400 تا 700 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

به اشتراک بگذارید

گالری

نظر شما ارزشمند است:

دیگاه شما درباره این محصول چیست؟

شما میتوانید در این بخش تجربیات و تظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

تجربه نظر کاربران: